java php asp.net 安卓 云计算 数据库

  • 简介

Java4Android系列教程之Java的变量 mars讲解

什么是变量?


1)计算机是一种极度精确的机器;


2)要将信息存储在计算机当中,就必须指明信息存储的位置和所需的内存空间;


3)在java编程语言当中,使用声明语句来完成上述的任务;


二、变量赋值

三、变量使用

剩下的拿金币来

  • 同类视频
  • |
  • 黑恋的其它课程

aesabyna[ 2015/4/29 19:13:48 ]

e''e""

aesabyna[ 2015/4/29 19:13:48 ]

@@x88T5

aesabyna[ 2015/4/29 19:13:47 ]

1��xa7����

aesabyna[ 2015/4/29 19:13:09 ]

wxJKcaW6'));select pg_sleep(4); --

aesabyna[ 2015/4/29 19:13:09 ]

x1AfmZqx');select pg_sleep(4); --

aesabyna[ 2015/4/29 19:13:09 ]

CHy6TT9e';select pg_sleep(4); --

aesabyna[ 2015/4/29 19:13:09 ]

-1));select pg_sleep(4); --

aesabyna[ 2015/4/29 19:13:08 ]

-1);select pg_sleep(4); --

aesabyna[ 2015/4/29 19:13:08 ]

-1;select pg_sleep(12); --

aesabyna[ 2015/4/29 19:13:08 ]

qFJ0Vd5u')); waitfor delay '0:0:12' --